ห้องเย็น ขนาดเล็ก 1.8 x 1.8 x 2.4

ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาดเล็ก ความจุ 0.5-1 ตัน

ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง

 

 • ห้องแช่แข็งขนาด 180 x 180 x 240 cm  
 • ขนาดภายใน        160 x160 x 220 cm
 • แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจาก เหล็กเคลือบสีหุ้ม โฟมโพลีสไตรีน (Polystyrene Foam) หนา 10-15 cm
 • พื้นปู ทับด้วย อลูมิเนียมลาย ( AL) หนา 2.3 mm
 • ประตูสวิงขนาด 90 x 190 กรอบประตู มีเส้นฮีตเตอร์ให้ความร้อนบริเวณขอบประตู
 • ม่าน PVC ใส ขนาด 20 cm หนา 2 mm 
 • Condensing Unit คอมเพรสเซอร์ ขนาด 2.5 Hp 
 • Unit cooler ขนาด 1 ใบพัด
 • อุณหภูมิ 2-8 องศา และ -18 สำหรับอาหารแช่แข็ง
 • ตู้คอนโทรลปรับอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลคอนโทรล
 • ติดตั้งแม็กเนติกตัดกระแสไฟขาดไฟเกิน

   สนใจ สอบถามรายละเอียด  TEL 095-954-9801 TEL 063-248-2963


 • ห้องเย็นสำเร็จรูป 2.4 x 2.4 x 2.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาดเล็ก ความจุ 1 - 1.5 ตัน ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 240 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 220 x 220 cm แผ่นฉนวนผนัง เ...

 • Untitled-1.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาด 2-3 ตัน ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 360 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 340 x 220 cm แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจา...

 • Untitled-1-Recovered.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3-4 ตัน ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 480 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 460 x 220 cm แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผล...

 • Untitled-6mm.jpg
  ห้องแช่แข็ง เหมาะสำหรับอาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 600 x 240 cm ขนาดภายใน 200 x 560 x 200 cm แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจาก เหล็กเคลือบสีหุ้ม โฟมโพลีสไตร...

 • ห้องเย็น 2 ระบบ.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3-4 ตัน แบ่งออกเป็น 2 ห้อง 2 อุณหภูมิ ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 480 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 460 x 220 cm แผ่นฉนวนผน...
Visitors: 112,624