ห้องเย็น แช่เก็บผลไม้

ห้องเย็น ห้องแช่เย็น Cold Room กับการเก็บรักษา  ผลผลิตทางการเกษตร 

การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผักและผลไม้ไว้ในอุณหภูมิต่ำ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการยืดอายุและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อคงความสดใหม่จนกว่าจะขนส่งถึงมือผู้บริโภค หรือเก็บรักษาพืชผักและผลไม้เอาไว้ในช่วงที่มีปริมาณล้นตลาด รอเวลาที่ราคาสูงขึ้นจึงนำไปจำหน่าย

ห้องเย็นเก็บรักษาผัก

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 0°C ถึง 7°C
 • เหมาะสำหรับเก็บรักษา ข้าว พริก กระเทียม หัวหอม มันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่ว หรือผักต่างๆ เป็นต้น

ห้องเย็นเก็บรักษาผลไม้

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 0°C ถึง 13°C
 • เหมาะสำหรับเก็บรักษา แอปเปิ้ล กล้วยหอม ส้ม สาลี่ หรือผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็นผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

 • ลดอัตราการหายใจของพืชผักและผลไม้ เนื่องจากหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ยังมีชีวิตอยู่
  และยังมีการหายใจอยู่ตลอดเวลา
 • ลดการเสื่อมเสียเนื่่องจากเอนไซม์ และปฏิกิริยาทางชีวเคมี
 • ลดการเสื่อมเสียเนื่่องจากจุลินทรีย์ การลดอุณหภูมิเป็นการลดการเจริญของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด
  ที่มักพบเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดการเสื่อมเสียของผักและผลไม้
 • ลดอันตรายจากอาหารเป็นพิษ เนื่องจากจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) และการสร้างสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) เช่น พาทูลิน (patulin)
 Visitors: 150,232