ห้องบาส Blast Freezer ห้องบาสฟรีซ

 

ห้องบาสฟรีส  Blast Freezer ( ห้องแช่แข็งเร็ว) อุณหภูมิ -30 ถึง -35 องศา

เป็นห้องเย็นสำหรับแช่เยือกแข็งอาหารที่ถูกควบคุมอุณหภูมิห้องอยู่ที่ -30 องศาเซลเซียส สำหรับ Freezer สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความเสียหายขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งต้องการทำให้ชิ้นของอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ หรือเบเกอรี่ หรือจะรวมถึงผลไม้แช่แข็ง ให้แข็งในเวลาอันรวดเร็วอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ 

เช่น การ ิBlast Freezer ผักและผลไม้จะต้อง Blast Freezer เร็วไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Blast Freezer อาหารทะเลส่งออกจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการ Blast Freezer ประมาณ 2- 4 ชม. สำหรับแช่ฟรีสเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ เพื่อการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น

             

 

Visitors: 147,787