ม่านอากาศ

 

ModelVoltage/
Frequency
Diameter of WheelInput powerAir VelocityAir VolumeNoiseNet WeightGross WeightDimensionCarton SizeInstallation Height
  (mm)(W)(m/s)(M³/h)(dB)(KG)(KG)(mm)(mm)(m)
FM-1209N-2 220V 50HZ 120 150 11 1200 ≤45 13.0 14.0 900x220x195 960x280x250 2.3 - 3
FM-1212N-2 220V 50HZ 120 180 11 1700 ≤47 18.0 19.5 1200x220x195 1260x280x250 2.3 - 3
FM-1215N-2 220V 50HZ 120 220 11 2100 ≤47 21.5 23.5 1500x220x195 1560x280x250 2.3 - 3

 

 
 
 
 
 
ModelVoltage/FrequencyDiameter of WheelInput powerAir VelocityAir VolumeNoiseNet WeightGross WeightDimensionCarton SizeInstallation Height
  (mm)(W)(m/s)(/h)(dB)(KG)(KG)(mm)(mm)(m)
FM-3509S-L 220V 50HZ 120 280 14.5 1020 44 17.0 18.5 900x230x212 960x290x270 3.4.0
FM-3512S-L 220V 50HZ 120 360 14.5 1360 45 21.0 23.0 1200x230x212 1260x290x270 3.4.0
FM-3515S-L 220V 50HZ 120 430 14.5 1700 48 25.0 27.5 1500x230x212 1560x290x270 3.4.0
FM-4515S-L 220V 50HZ 120 510 18.0 2100 ≤50 25.5 28.0 1500x230x212 1560x290x270 4.0 - 4.5


 
ModelVoltage/FrequencyDiameter of WheelInput powerAir VelocityAir VolumeNoiseNet WeightGross WeightDimensionCarton SizeInstallation Height
  (mm)(W)(m/s)(M³/h)(dB)(KG)(KG)(mm)(mm)(m)
FM-4009CS-L 220V 50HZ 120 300 20-16 1400 57 17.0 19.0 900x225x320 960x290x380 3.4.5
FM-4012CS-L 220V 50HZ 120 400 20-16 1900 58 22.0 24.0 1200x225x320 1260x290x380 3.4.5


 
 
 

   
 
 

1. รูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อตั้งบนเพดานโดยเฉาะ

2. ออกแบบฝาครอบสแตนเลสเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

3. blower แบบพิเศษที่นอกเหนือจากทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วยังทำให้เครื่องทำงานโดยไร้เสียงรบกวน

 
 

 

 
 

 

 

ModelVoltage/FrequencyDiameter of WheelInput powerAir VelocityAir VolumeNoiseNet WeightGross WeightDimensionCarton SizeInstallation Height
  (mm)(W)(m/s)(M³/h)(dB)(KG)(KG)(mm)(mm)(m)
FM-4009CS-L 220V 50HZ 120 300 20-16 1400 57 17.0 19.0 900x225x320 960x290x380 3.4.5
FM-4012CS-L 220V 50HZ 120 400 20-16 1900 58 22.0 24.0 1200x225x320 1260x290x380 3.4.5
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ModelVoltage/FrequencyDiameter of WheelInput powerAir VelocityAir VolumeNoiseNet WeightGross WeightDimensionCarton SizeInstallation Height
  (mm)(W)(m/s)(M³/h)(dB)(KG)(KG)(mm)(mm)(m)
FM-4009CS-L 220V 50HZ 120 300 20-16 1400 57 17.0 19.0 900x225x320 960x290x380 3.4.5
FM-4012CS-L 220V 50HZ 120 400 20-16 1900 58 22.0 24.0 1200x225x320 1260x290x380 3.4.5

 
ม่านอากาศ (Air Curtain)
        ม่านอากาศ (Air Curtain) ที่สามารถใช่ในการป้องกันฝุ่น แมลง และ อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ม่านอากาศเป็นตัวกลางกั้นความเย็นหรือความร้อนได้ เกือบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ต้องการแยกสัดส่วนระหว่างส่วนเตรียมอาหาร และส่วนการให้บริการลูกค้าหรือจะเป็นการกั้นความร้อนและมลภาวะต่างๆ จากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ม่านอากาศใช้ควบคู่กับม่านริ้วพลาสติกได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการกันแมลงได้ดี แม้จะเปิดประตูทิ้งไว้และช่วยประหยัดไฟฟ้า ทางบริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายม่านอากาศ DIAMOND ทุกรุ่น พร้อมบริการติดตั้งในราคาย่อมเยาโดยทีมงานมืออาชีพ

คุณประโยชน์ของม่านอากาศ
        1. ม่านอากาศสามารถรักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
        2. ม่านอากาศสามารถรักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
        3. ม่านอากาศสามารถรักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
        4. ม่านอากาศสามารถไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย
 
                        

การเลือกม่านอากาศ

        ม่านอากาศเราต้องคำนึงถึงจุดที่ต้องการติดตั้งพร้อม สภาพอากาศบริเวณรอบๆ ที่ต้องการติดตั้งม่านอากาศนั้นๆ กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ม่านอากาศจะติดตั้งบนช่องประตูทางเข้า-ออกของอาคารเป็นหลัก เราต้องเลือกความเร็วลมของม่านอากาศให้สัมพันธ์กับความสูงของประตู ถ้าหากเราสามารถทำเลือก ความเร็วลมให้เหมาะสมกับความสูงของประตูนั้น ๆได้จะทำให้เราสามารถลดฝุ่นและควบคุมความชื้น,กันแมลงต่างๆ อากาศร้อน – เย็นที่จะเข้าตัวอาคารและทำให้เราลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี การเลือกเราควรจะเลือก ม่านอากาศที่มีความเร็วที่ไม่น้อยหรือมากเกินไปซึ่งดู จากรูปดังนี้


รูปที่ 1. 
ถ้าความเร็วลมน้อยเกินไปมันจะเป็นผลทำให้แรงดันจากภายนอก (ในธรรมชาติ) สามารถดันลมเข้าไปใน อาคารได้ทำให้นำพาฝุ่นเข้ามาด้วยและทำให้ไม่ประหยัด พลังงานหรืออากาศร้อนเข้ามาทำให้เครื่องทำความเย็น ทำงานหนัก


 


รูปที่ 2.
 เลือกความเร็วลมพอเหมาะกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกจากตัวเครื่อง (ม่านอากาศ) จะทำหน้าที่ เป็นม่านอากาศพอเหมาะไม่ให้อากาศจากภายนอกดันเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้ฝุ่นและอากาศร้อน – เย็นเข้าใน ตัวอาคารเป็นผลทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นไป

 รูปที่ 3.
 เลือกความเร็วลมที่สูงไม่เหมาะสมกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกมาจากตัวเครื่อง จะเกิดการฟุ้ง กระจายไร้ทิศทางทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยและ ทำให้แรงดันที่มี สามารถนำอากาศร้อน : เย็นเข้าหรือออกจากตัวอาคารได้งาน ทำให้สูญเสียพลังงานไปมาก ประสิทธิภาพของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับ

  1. ตำแหน่งของการติดตั้งว่าจะติดตั้งม่านอากาศอยู่ด้านในหรือด้านอาคาร
  2. ความสม่ำเสมอของการไหลของอากาศเย็น (ร้อน)
  3. ความสูงของช่องประตูจะสำคัญกว่าความกว้างประตู
  4. จำนวนของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูที่เปิด – ปิด
  5. การทำงานของม่านอากาศเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่
  6. ม่านอากาศติดตั้งทุกจุดของทางเข้าออกอาคารหรือไม่
  7. ตำแหน่งของช่องระบายอากาศจะและแรงดันภายในอาคารต้องสัมพันธ์ขนาดของแรงลมของม่านอากาศที่ เลือกใช้
Visitors: 140,523