ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 2.4 x 4.8 x 2.4 m

ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3-4  ตัน

ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้

 • ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 480 x 240 cm  
 • ขนาดภายใน        220 x 460 x 220 cm
 • แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจาก เหล็กเคลือบสีหุ้ม โฟมโพลีสไตรีน (Polystyrene Foam) หนา 10 cm
 • พื้นปู ทับด้วย อลูมิเนียมลาย ( AL) หนา 3 mm
 • ประตูสวิงขนาด 90 x 190 กรอบประตู มีเส้นฮีตเตอร์ให้ความร้อนบริเวณขอบประตู
 • ม่าน PVC ใส ขนาด 20 cm หนา 2 mm ติดอุปกรณ์ปรับแรงดัน
 • Condensing Unit คอมเพรสเซอร์ ขนาด 3 Hp 
 • Unit cooler ขนาด  2 ใบพัด
 • อุณหภูมิ 2-8 องศา
 • ตู้คอนโทรลปรับอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลคอนโทรล
 • ติดตั้งแม็กเนติกตัดกระแสไฟขาดไฟเกิน

 • ห้องเย็นสำเร็จรูป 2.4 x 2.4 x 2.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาดเล็ก ความจุ 1 - 1.5 ตัน ห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 240 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 220 x 220 cm แผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิ...

 • Untitled-1.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาด 2-3 ตันห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 360 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 340 x 220 cmแผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจาก เหล็กเคลือบสีหุ้ม...

 • Untitled-6mm.jpg
  ห้องแช่แข็ง เหมาะสำหรับอาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็งห้องแช่แข็งขนาด 240 x 600 x 240 cm ขนาดภายใน 200 x 560 x 200 cmแผ่นฉนวนผนัง เพดาน พื้น ผลิตจาก เหล็กเคลือบสีหุ้ม โฟมโพลีสไตรีน (P...

 • ห้องเย็น 2 ระบบ.jpg
  ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3-4 ตัน แบ่งออกเป็น 2 ห้อง 2 อุณหภูมิห้องเย็น เหมาะสำหรับอาหารสด ผักผลไม้ห้องแช่แข็งขนาด 240 x 480 x 240 cm ขนาดภายใน 220 x 460 x 220 cmแผ่นฉนวนผนัง เพดาน...
Visitors: 101,466